Home
Creatieve workshops
Kleurentherapie
Shambhala Reiki MDH
Bach bloesem-remedie
Edelstenen en kristal
Gesprekstherapie
Meditatie
Energetische behande
Contact
Tips
Interessante links
Sitemap

 

  Atelier Cassandra
Kleurentherapie      Deze therapie wordt steeds meer geaccepteerd en in verschillende vormen toegepast.
Over dit onderwerp kan heel veel boeiende informatie worden verstrekt, maar ik zal proberen mij te beperken tot het meest noodzakelijke.

In de Kleurentherapie wordt de werking van kleuren toegepast bij o.a. stemmings- en gemoedstoestanden wanneer die onnodig vaak wisselen.
De meeste mensen hebben hier last van gedurende de donkere maanden van het jaar. Maar ook ingrijpende gebeurtenissen in het prive-leven kunnen hier van invloed op zijn.

Enkele voorbeelden van het gebruik en de werking van kleuren bij klachten volgen hieronder:

- Lichtroze :
  Bij innerlijke spanningen
- Donkerroze
  Bij een gevoel van innerlijke leegte
- Lichtrood
  Bij vermoeidheid en moeilijk op gang kunnen komen na het opstaan
- Donkerrood
  Bij futloosheid en een sloom gevoel
- Oranje
  Bij droefheid
- Donkergeel
  Bij ontevredenheid
- Geelgroen
  Bij gebrek aan werklust en het tonen van initiatief
- Groen
  Bij stemmingswisselingen
- Licht turkoois
  Bij neerslachtigheid
- Turkoois
  Bij neiging tot piekeren en negatief denken
- Diep blauw
  Bij neiging tot ongeduld en gejaagd zijn
- Diep paars
  Bij sterke innerlijke spanningsvelden

Bovenstaand blijft natuurlijk afhankelijk van persoonlijke ervaringen, maar de genoemde klachten kunnen evt. via een kleurenlamp met de bijbehorende kleuren behandeld worden.
Dit neemt niet weg, dat bij aanhoudende klachten een bezoek aan een arts geadviseerd wordt.

Werken met kleuren en de betekenis hiervan

KleurenwielUiteraard kunnen kleuren ook in een positieve context worden gebruikt.
Denk hierbij aan de fysieke, spirituele en emotionele mogelijkheden.
Kleur hoort bij het dagelijks leven, ook al wordt hier soms door velen klakkeloos aan voorbij gegaan.
Dat is jammer.

Kleuren kunnen je stemming beïnvloeden (denk hierbij bijv. aan grijs, mistig, somber weer en als tegenstelling aan een zonovergoten dag met een stralend blauwe hemel).Ook kan de kleurharmonie of -disharmonie van de inrichting van je kamer of woning je woongenot bepalen.
De kleurkeuze van je kleding kan aan de buitenwereld een signaal afgeven over jouw gemoedstoestand.
En zo zijn er nog vele voorbeelden uit het dagelijks leven te noemen.

Standaard worden kleuren vaak onderverdeeld in zgn. warme kleuren (rood, oranje, geel) en de koude tinten (blauw, groen, paars en grijs). De zgn. primaire kleuren zijn rood, geel en blauw, maar uiteraard zijn naast deze kleuren ontelbaar veel andere kleurvariaties mogelijk, elk met hun eigen betekenis.

Kleuren binnen de term Energie zijn verbonden aan eeuwenoude geneeswijzen, waarin kleur (samen
met andere vormen van energie) werd toegepast als geneeswijze om de gezondheid te herstellen.
Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van deze kennis en techniek, omdat het nieuwe mogelijkheden en inzichten biedt.

Neem nu bijv. de chakra's , energiecentra die verbonden zijn met onze aura. Deze hebben elk hun eigen kleur en betekenis.
De zeven belangrijkste chakra's lopen als het ware langs de wervelkolom.
Van boven naar beneden gezien is dit als volgt:

Chakras 7. Schedel- of kruinchakra
Deze is gesitueerd midden bovenop het hoofd en heeft de kleur violet. Het is de verbinding met de hersenen en het centraal zenuwstelsel. Hier komen alle elementen van de chakra's samen.

Dit chakra helpt je bij het proces om jezelf los te maken van het aardse leven en je meer te richten op het spirituele en zorgt voor het hoogste inzicht in jezelf.
D.w.z. het verwerpen van je huidige ik, om te kunnen worden die je wilt zijn.

6. Voorhoofdchakra oftewel derde oog
Deze bevindt zich in het midden van het voorhoofd, direct
boven de ogen, heeft de kleur indigo en wordt ook wel het
derde oogchakra genoemd. Het is verbonden met de ogen
en het autonome zenuwstelsel en hoort bij het element licht (waarneming).
Dit chakra is het centrum van zien, inzicht, visie en helderziendheid.


5. Keelchakra

Deze is gesitueerd in het kuiltje van de hals, net boven de schildklier  en heeft de kleur blauw.
Het is verbonden met de mond, keel, stembanden en oren en hoort bij het element ether (communicatie).
Naast hulp bij creativiteit, eerlijkheid, communicatie en integriteit helpt dit chakra je ook om je eigen wil te uiten.

4. Hartchakra

Deze bevindt zich in het midden van het borstbeen en heeft de kleur groen. Het is verbonden met hart, longen en handen en hoort bij het element lucht (meer geestelijk gericht). Hier vindt de connectie plaats tussen lichaam en geest, tussen denken en gevoel. De aspecten die het hartchakra vertegenwoordigt hebben te maken met liefde voor het leven en een diep bewustzijn voor de heiligheid van alles.

3. Zonnevlechtchakra
Deze is gesitueerd tussen het borstbeen en de navel en heeft de kleur geel. Het is verbonden met de zonnevlecht en met je spijsverteringsorganen. Dit chakra hoort bij het element vuur en heeft veel te maken met het feit dat je durft te laten zien wie je bent en wat je waard bent. Gevoelens, durf, moed
en keuzes maken zijn hier belangrijke themas.

 2. Sacrale chakra oftewel heiligbeenchakra
Deze bevindt zich in het lager gelegen bekkengebied en heeft de kleur oranje. Het is verbonden met
de onderbuik, met daarin als belangrijkste organen de milt, de nieren, de blaas en het inwendige geslachtsorgaan. Dit chakra hoort bij het element water en kenmerkt zich door meer gevoelens, zoals
bijv. gevoelens voor jezelf, gevoelens in relatie tot de mensen om je heen en gevoelens over iets.
Het bestuurt onze bewegingen en emoties.

1. Basis chakra oftewel wortelchakra
Deze is gesitueerd in de bekkenbodem, is naar beneden gericht en heeft de kleur rood. Het hoort bij het element aarde en is o.a. verbonden met de uitwendige geslachtsdelen, botten, benen en darmen. Het is je verbinding met de natuur en de kalmerende, helende werking hiervan. Het maken van contact tussen je basischakra en de aarde noemen we gronden. Zodra deze verbinding goed tot stand is gekomen ontstaat er een energie-uitwisseling tussen jezelf en de aarde.

Uiteraard wordt tijdens het behandelen van / of werken met de chakra's in de praktijk de omgekeerde volgorde gebruikt van de  hierboven aangegeven uitleg !

Bhudda


Op verzoek kan, voorafgaand aan de Creatieve Workshops, eerst een begeleide Chackra Meditatie plaatsvinden (zie hiervoor het desbetreffende hoofdstuk Meditatie).

Hierdoor krijg je meer inzicht in jezelf, je creativiteit en wat je zoal bezig houdt.Copyright © 2009 Atelier Cassandra
Alle rechten voorbehouden

 

 

Top